You Gotta Move

(Mississippi Fred McDowell)

Radioteateret presenterer trekvarten Torstein Tavle, Egil Egg og Kåre Kritt: You gotta move

You gotta move
You gotta move
You gotta move child
You gotta move
And when the lord gets ready
You gotta move


Morsan: Koss går det her da, bli det snart slutt her?
Ulf: Få maten da
Morsan: Nei no ska det værra slutt!!

Ketil, Sola og Olav: Vokal
Innspilt ’78
Vi bruke å gaule denne i tide og utide, særlig med en øl eller to innabords