USYNLIG tekst

Veit du ka æ tenke
Veit du ka æ sjer for mæ
Når du kjem imot mæ og går forbi

Du sjer itj at æ står der
Du sjer itj at æ vente på dæ
Du sjer itj at æ håpe at du tar dæ tid

For æ e usynlig
Æ e bare luft
Æ e usynlig
Æ drømme at du tar te sunn fornuft

Håpe på en sjanse
Æ håpe at du en dag ska stopp
Stopp og sje det for dæ at du har no å gi

Men æ e usynlig
Æ e bare luft
Æ e usynlig
Æ drømme at du tar te sunn fornuft

Æ veit at i kalendern ska det fins en dag
Da du ska sje mæ der æ står
Og at du skjønne at vi toan e på samme lag
Og at den som git han får

Men æ e usynlig
Æ e bare luft
Æ e usynlig
Æ drømme at du tar te sunn fornuft
Æ drømme at du tar te sunn fornuft