Ulf Risnes URverk 5 7045 Munkvoll

Nummer 5 er på plass. Sikker som banken. (Eller sikrere.)