Tøff i trynet

Nanananana
Nanananana
Nanananana
Nanananana

Sjer dæ der du står
Si mæ sjer du mæ
Hodetelefona
Blikket retta frem
Hetta over øyan
Vil du ha en klem

E det sant, treng du ingen andre
E du så sterk at du kan løft dæ sjøl
E du redd når du heve øyenbrynet
Ka har skjedd, ka har gjort dæ så tøff i trynet

Nanananana
Nanananana

Alle har problema
Går en ensom vei
Her står æ rett ved dæ
Du kan hils når folk si hei

E det sant, treng du ingen andre
E du så sterk at du kan løft dæ sjøl
E du redd når du heve øyenbrynet
Ka har skjedd, ka har gjort dæ så tøff i trynet

Nanananana
Nanananana
Nanananana
Nanananana