The Captain and His Crew

THE CAPTAIN AND HIS CREW

Innspilt i 1982, med Liliedugg baklengs på halv fart i bakgrunnen