Skinn (En onanists drømmer)

Hadd æ bare hadd dæ
Så skulla æ nok tadd dæ
alle rare måta som æ hadd komme på

Skoilla tatt dæ bakfra
Skoilla tatt dæ forfra
Skoilla plugga’n inn og aldri trekt’n ut

Æ skoilla gjort my anna
For eksempel rekt ut handa
Klødd dæ litt på hmhm og hadd det riktig godt

Men når æ no itj har dæ
Så får æ bare legg mæ
Legg mæ ned på røggen og fortsett og dreg skinn

Skrevet 131177
Hovedversjon innspilt 131177
Ekstragitar og oktavvokal innspilt i 1980
Her har jeg editert sammen to versjoner av samme sang