Sideinfo

Soleplassland er Tre Små Kineseres offisielle hjemmesider på internett. Sidene ble åpnet den 4. desember 1999 som uoffisielle sider laget av fansen for fansen. I mars 2000 ble sidene etter kinesernes eget ønske gjort offisielle. Dette vil imidlertid ikke føre til store endringer, men med tiden resultere i flere innspill fra kineserne selv og plateselskapet. Idéene er mange, akkurat nå er det nok heller tid vi skulle hatt mer av.

Målet med sidene er først og fremst å få bedret internettservicen til Tre Små Kineseres store fanskare, ettersom denne etter manges mening ikke har vært av en kvalitet som tilsvarer bandets. Vi ønsker med disse sidene å kunne formidle de siste nyheter om Tre Små Kinesere samt at vi skal bygge opp et innholdsrikt arkiv hvor man kan lese gamle avisartikler og andre tekster om Tre Små Kinesere. I tillegg skal vi prøve å få samlet mest mulig informasjon om Tre Små Kinesere også på alle andre felt. Slik håper vi å kunne være et nyttig hjelpemiddel for alle som ønsker å sette seg inn i Kinesernes historie for eksempel i forbindelse med skolearbeid.

Alt innhold på siden er lagt ut med tillatelse fra opphavsmennene, og er derfor beskyttet av Åndsverksloven. Denne loven er svært omfattende og brudd kan føre til fengselsstraff eller bøter. Du kan for eksempel ikke bruke innhold fra denne siden på egne hjemmesider eller utnytte det til andre kommersielle krumspring uten tillatelse fra dets opphavsmenn. Hele lovteksten kan du lese her. Eventuelle spørsmål kan sendes til oss pr mail.

Siden er laget av Rune F. Hjemås, som også oppdaterer dem etter beste evne. Han har fått god hjelp fra mange. For å kunne fortsette utviklingen av siden best mulig i framtiden, håper vi på en fortsatt god kontakt med leserne.