Øldorado (86)

Nå er jeg i mitt ess!

Hvis det e mytji stripa på TVn din
Og itjnå pæng te å kjøp en ny
Hvis du itj forstår nå av Tvn din
Gå og ta en gull ahaha
Gå og ta en gull

Hvis du syns det stinke av faren din
Og itjnå pæng tå kjøp en ny
Hvis du itj forstår nå av faren din
Gå og drikk en gull ahaha
Gå og drikk en gull

REF
Ta en øl
Øldorado e så lett å finn
Ta en øl
Øldorado
Øldorado
Øldorado

Og hvis du syns det lukte av ungen din
Og itjnå pæng tå kjøp en ny
Hvis du syns ’n e rynkat og lite fin
Gå og ta en gull ahaha
Gå og ta en gull

REF

Mangle du litt glitter i livet ditt
Hvis det e litt falma og slitt
E det lite glitter I livet ditt
Spe på med litt gull
Spe på med litt gull

Laga og spilt inn 131086, i stedetfor å gå på universitetet.