Moods of Mr. Jones

Hey Mr. Jones feeling lonely
Hey Mr. Jones feeling sad
Hey Mr. Jones feeling more than glad
Hey Mr. Jones feeling bad

Feeling sad
Feeling bad
Feeling mad
Feeling glad – hey!

Hey Mr. Jones feels defeated
Hey Mr. Jones feeling cheated
Hey Mr. Jones feels it strongly
He shouldn’t have been drinking last night

Skrevet: 040977
Innspilt: 250912