KRIG FØLGE FRED

Først kjem en dråpe
En dråpe med blod
Dryp inn i håpet
Bryt det i to
Litt etter litt brytes det ned
Håpet om fred

Det e ingen som vil det
At krig følge fred
Politikeran si vil det itj engang vi
Et spørsmål om skyld
Et høl vi må fyll
Krig følge fred

Te du våkne ei natt
I ei bil uten ratt
På en vei som e glatt
I en helvetes fart
Ned ned ned utafor stupet
Ned ned ned
Det går itj an å snu det

Oppløst i dela
Te ørsmå atoma
Tebake te starten
Bygg opp på nytt
Etter nån år
Milliona år
E vi her igjen?

 

 

Skrevet 221081
Innspilt i januar 2018
Trommer: Knut Juel