Javel, Doktor

Sjekk pulsen ,søster
Javel ,doktor
Vask av blodet, søster
Javel ,doktor

Gi meg sprøyta, søster
Javel, doktor
Hva er klokka, søster
Den er tolv, doktor
Hva har de til middag på messa idag, søster
Suppe, doktor
Sjekk pulsen, søster
Javel, doktor

Er du opptatt i kveld, søster
Nei, doktor
Blir du med på kino i kveld, søster
Ja, doktor!
Skal vi gå gå ut og danse kanskje
Ja, doktor!
Sjekk pulsen, søster
Javel, doktor

Han er død, doktor
Hm, hvem var han, egentlig?
Vet ikke, doktor
Trekk ut kontakten når du går, søster
Javel, doktor

87