HERBARIUM

Her e æ en vissen blomst som mangle rot
Klemt flat i ditt herbarium
Viljelaus og styrt av lyst
Hjelpelaus og svak

En av ti tusen leirfivla
En av ti tusen kortliva
Plukka pressa og limt inn
Og satt vekk i hylla di

Glemt