Gla for å gjør dæ gla

Hei der , lille fjæs
Det eneste som æ kan læs
Med et lite blikk
Sjer æ koss det gikk

Det e godt for mæ
Å værra sammen dæ

Koffor krangle vi
Har vi itj nå ber å si ?
Hvis du e i tvil
Prøv dæ med et smil

Gla for å gjør dæ
Gla for å gjør dæ
Gla for å gjør dæ gla

Gla for å gjør dæ
Gla for å gjør dæ
Gla for å gjør dæ gla

Lille egoist
Blei du min te sist

Det e godt for mæ
Å værra sammen dæ

Æ e
Gla for å gjør dæ
Gla for å gjør dæ
Gla for å gjør dæ gla
Gla for å gjør dæ
Gla for å gjør dæ
Gla for å gjør dæ gla

Gla for å gjør dæ
Gla for å gjør dæ
Gla for å gjør dæ gla

Gla for å gjør dæ
Gla for å gjør dæ
Gla for å gjør dæ gla