DRØMMEN OM BARTEN

Å for tida så streve æ hardt
For å få te å gro frem en bart
Æ pleie kvært strå
Har æ lest at æ må
Æ telle kvært strå
Å kor sakte det går!

Drømmen den e å få te et skjegg
Så svart og tett og så jevnt som en vegg
Steiki mæ ta kor god tid en må ha
Håran kjem ett for ett
Men altfor spredt

Barten den har fått mæ i si makt
Æ går og drømme og skjeggets prakt
Æ har et skjeggstrå her
Æ har et skjeggstrå der
Men dem e itj tesammen som et skjegg ska vær

 

Skrevet og spilt inn 311080
Pålegg 071217: Trommer, bass, fuzzgitar