Drømmeanker

Engang så æ opp på mor mi
Høyer kunn æ ikke komm
Mor mi va et drømmeanker
Hu va både lov og dom

Nån si drømmen e en gave
Andre kalle den en pisk
All de ordan som vi stave
Kan itj kalles poesi

Æ høre ekkoet av mor mi da hu sa det
Du kan itj lev av å spæll musikk dagen lang
Men når det klaffe e det sånn som æ vil ha det
Når du og æ kan syng på samme sang

Om det hende at æ angre
At æ bynt på med det her
Når du sjer mæ oppå scenen
E det ingen andre steda æ vil vær

Æ høre ekkoet av mor mi da hu sa det
Du kan itj lev av å spæll musikk dagen lang
Men når det klaffe e det sånn som æ vil ha det
Når du og æ kan syng på samme sang

Når vi syng samme sang
Da bli det mussikk dagen lang
Mor mi va et drømmeanker