Bare på film (CD, Single)

Utgitt: 1992
Produsent: Yngve Sætre og Tre Små Kinesere
Label: Sony Music Entertainment Norway AS

1. Bare på film (Bare på radio)
2. Bare på film (Bare på klubb)
3. Bare på film (Kort film)
4. Bare på film (Helaftens)

«Bare på film» er laget på oppdrag fra prosjektet
Levende Bilder Barn og Unge (LBBU).
Målet for dette prosjektet er å gi barn og unge et aktivt og
bevisst forhold til levende bilder. Den gode filmopplevelse og
barn og unges egenproduksjon av film og video står sentralt i
prosjektet. Norsk kulturråd administrerer prosjektet i samarbeid
med Statens filmsentral.