AT DET GÅR AN

Koss går det an å hold på sånn, og riv et hus så fint
At ingen her kan sje en grunn t’å gjør det
Når alt vi har e det som e omkring oss
Må vi ta vare på det som e verdt å ha

At det går an
Rana på lyse dan
At det går an å ødelegg det som vi vil ha
At det går an
Gjør vi det på pur fan
E vi døv og blind?

Koss går det an sitta der og sag og sag og sag
På den greina som vi all sammen ska sitt på
Vi virke ikke særlig glup
Når vi går i samla flokk utfor et stup

At det går an
Rana på lyse dan
At det går an å ødelegg det som vi vil ha
At det går an
Gjør vi det på pur fan
E vi døv og blind?

Dururuttu duruduttu duru duttu du
Dururuttu duru duttu ru
Dururuttu duruduttu duru duttu du
Dururuttu duru duttu du