ANNER SIDA AV GJERDET

Når æ fær og går i byen
Byen der æ vart født
Overalt treffe æ kjente
Det får mæ te å føl mæ trygg
Ingen kniva i min rygg

Det e mytji folk som reise
Verden opp og verden ned
Det hende ofte at æ tenke
På alt det rare dem får sje
Alt det rare dem får sje

Men æ veit det e itj så lurt å riv opp hvær ei rot
Det e itj sant at alt e ber på anner sida av gjerdet

Nov 87