Æ Trur Det Må Vær Dæ

Æ veit itj helt ka æ gjør no om da’n
Kjøpt en ting men har glemt kor æ la’n
Ka kan det vær som e gæli no
Bare æ koinn få ro

REF
Sånn har æ vært siden æ traff dæ
Æ klare itj nå og alt går rundt for mæ
Æ hørre itj ka folk si når dem snakke te mæ
Æ trur det må vær dæ

Alt folk æ kjenne driv vekk fra mæ
Dem forstår itj ka som e fatt med mæ
Æ forstår det itj sjøl ka som skjer med mæ
Bare æ koinn få ro

REF

Æ trur det må vær dæ
Æ trur det må vær dæ
Æ trur det må vær dæ

Skrevet og innspilt 291277
Pålegg 221018: celeste, kontrabass, kor